Theses 

Změny toků energetických komodit a energetická bezpečnost států OECD – Bc. Jitka Kuncová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jitka Kuncová

Bakalářská práce

Změny toků energetických komodit a energetická bezpečnost států OECD

The Flows of Energy Commodities and the Energy Security of the OECD Countries

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou změn toků energetických komodit a jejich následným vlivem na energetickou bezpečnost států OECD. Teoretickým východiskem práce je teorie hegemonické stability, která je aplikována na USA, respektive na její následovatele v podobě zemí OECD. Cílem práce je tedy zmapovat, jakým způsobem se mění toky uhlí, ropy a zemního plynu, a pomocí analýzy energetických toků a dedukce zjistit, jak se tyto změny odráží na mocenském postavení států OECD.

Abstract: The Bachelor Thesis deals with the flows of energy commodities and its impact on energy security of the OECD countries. The theoretical basis is established on the Theory of hegemonic stability, which is applied to the U.S., or more precisely to its followers – the OECD countries. The aim of the thesis is to identify changes of coal, oil and natural gas flows. Moreover, the thesis is focused to find out, how these changes are reflected within power of the OECD countries.

Klíčová slova: Změny toků energetických komodit Energetická bezpečnost států OECD Teorie hegemonické stability Hegemonie Uhlí, ropa, zemní plyn USA OECD Energy security Hegemony Energy commodities Coal, oil, natural gas

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lukáš Lehotský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 04:19, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz