Ing. Markéta Horáková

Diplomová práce

Model vybraných parametrů kvality vody na základě dat z družice Lansat 8

The model of selected water quality parameteres based on data from Landsat 8
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá monitoringem kvality povrchových vod pomocí dálkového průzkumu Země. Zaměřena je především na parametry: chlorofyl-a, TOC a průhlednost, které byly sledovány na vodních plochách v Pardubickém a v Královéhradeckém kraji. K vyhodnocení dat byla využita spektrální pásma družicových snímků Landsat 8. Zjišťován byl vztah mezi družicovými daty a analyticky naměřenými koncentracemi …více
Abstract:
This diploma thesis deals with application of remote sensing for monitoring water surface especially on inland waters. Attention is focused on the parameters chlorophyll-a, TOC and transparency. Monitored water areas are located near Pardubice and Hradec Kralove. For evaluation of the data were used spectral bands of Landsat 8 satellite images. In experimental part of this thesis is relation between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Horáková, Markéta. Model vybraných parametrů kvality vody na základě dat z družice Lansat 8. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická