Bc. Tomáš Rozsypal

Bakalářská práce

Consumer Protection in Banking in the EU

Consumer Protection in Banking in the EU
Anotace:
Tato práce se zabývá řešením analýzou ochrany spotřebitele v bankovnictví v EU. Dále se věnuje ekonomickým a právním aspektům dané problematiky – odůvodnění, cíl a principy ochrany spotřebitele v bankovnictví. Práce zahrnuje též nástin analýzy nákladů a užitků a právních způsobů ochrany spotřebitele.
Abstract:
This paper is devoted to an analysis of consumer protection in banking in the EU. Both economic and legal aspects will be investigated. The paper deals with the rationale, objectives, and principles of consumer protection in banking. It includes also the outline of the cost-benefit analysis and legal techniques of consumer protection.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedoucí: Dr. Mark Tomass, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta