Bc. Michaela Melkesová

Bakalářská práce

Venkovský cestovní ruch: srovnání turistických oblastí CHKO Moravský kras a Slovácko

Rural Tourism: Comparison of Moravian Karst and Slovácko Touristic Areas
Anotace:
Předmětem práce „Venkovský cestovní ruch: srovnání turistických oblastí Moravský kras a okolí a Slovácko“ je srovnání nabídkových a poptávkových faktorů venkovského cestovního ruchu ve jmenovaných oblastech. První část je věnována teoretickému základu - definici venkovského cestovního ruchu, vymezení venkovského prostoru a problematice rozvoje venkova a udržitelné turistiky. V druhé části jsou zhodnoceny …více
Abstract:
The thesis „Rural Tourism: Comparison of Moravian Karst and Slovácko Touristic Areas“ is the comparison of supply and demand factors of the rural tourism in the above mentioned areas. The first part of this thesis provides the theoretical base of this phenomenon – matters as a definition of rural tourism, specification of location of rural areas, development matters of the countryside and sustainable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa