Theses 

Venkovský cestovní ruch: srovnání turistických oblastí CHKO Moravský kras a Slovácko – Bc. Michaela Melkesová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Bc. Michaela Melkesová

Bakalářská práce

Venkovský cestovní ruch: srovnání turistických oblastí CHKO Moravský kras a Slovácko

Rural Tourism: Comparison of Moravian Karst and Slovácko Touristic Areas

Anotace: Předmětem práce „Venkovský cestovní ruch: srovnání turistických oblastí Moravský kras a okolí a Slovácko“ je srovnání nabídkových a poptávkových faktorů venkovského cestovního ruchu ve jmenovaných oblastech. První část je věnována teoretickému základu - definici venkovského cestovního ruchu, vymezení venkovského prostoru a problematice rozvoje venkova a udržitelné turistiky. V druhé části jsou zhodnoceny lokalizační předpoklady rozvoje zeleného cestovního ruchu – ekoturistiky, agroturistiky a vesnické turistiky. Poslední část práce tvoří dotazníkové šetření poptávky ve sledovaných turistických regionech. Vyhodnocení je provedeno analýzou prvního stupně s grafickým zhodnocením.

Abstract: The thesis „Rural Tourism: Comparison of Moravian Karst and Slovácko Touristic Areas“ is the comparison of supply and demand factors of the rural tourism in the above mentioned areas. The first part of this thesis provides the theoretical base of this phenomenon – matters as a definition of rural tourism, specification of location of rural areas, development matters of the countryside and sustainable tourism are expressed in this section. The latter includes the evaluation of the local offer precondition in the province of the green tourism - ¬ecotourism, agritourism and village tourism. The last part of this thesis is comprises the questionnaire research of the offer in the above stated touristic areas. The evaluation was accomplished by the analysis of the first stage with graphic presentation.

Klíčová slova: venkovský cestovní ruch, zelený cestovní ruch, ekoturistika, agroturistika, vesnická turistika, Moravský kras a okolí, Slovácko, rural tourism, green tourism, ecotourism, agritourism, village tourism, Moravian Karst

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Ondřej Petr, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz