Filip Jeřábek

Bachelor's thesis

Závazky dlužníků v konkurzu (ukončená řízení v roce 2012)

Liabilities of debtors in bankruptcy (legal proceedings ended by December, 31st 2012)
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na základní charakteristiku insolvenčního řízení. V teoretické části jsou v kostce popsány jednotlivé subjekty, nastíněny rozdíly mezi jednotlivými druhy pohledávek a definována majetková podstata dlužníka. Závěr této části je věnován samotnému průběhu insolvence -- od podání návrhu přes rozhodnutí o úpadku až po zpeněžení majetku a sepsání konečné zprávy. Praktická část …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the main characteristics of bankruptcy. In the section devoted to the theoretical facts, there is a short description of individual subjects and differences between the particular types of receivables as well as the essence of debtor's estate are described. The end of this section is dealing with the legal procedure of bankruptcy -- from submitting the proposal through …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 2. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Monika Randáková
  • Reader: Jiřina Bokšová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68146