Ing. Romana Bačová

Disertační práce

Epigenetické mechanismy vs. RNA řízená editace genů v jednobuněčných zelených mikrořasách

Epigenetic mechanisms vs. RNA directed gene editing in unicellular green microalgae
Anotace:
První část práce je věnována studiu epigenetické regulace genů v zelených jednobuněčných řasách. Popisuje vliv prostředí na metylaci DNA, modifikace histonů, strukturu chromatinu i RNA interference a dotýká se i jejich vlivu na metabolom. Blíže se zaměřuje na metylace DNA – interakce s vnějším prostředím, reakce na stres. Konkrétně byl studován vliv demetylačního činidla 5-azacytidnu a CdCl2 na množství …více
Abstract:
The first part of the thesis is devoted to the study of an epigenetic regulation of genes in unicellular green microalgae. The influence of environment on DNA methylation level, histones modifications, chromatin structure and RNA interferences are described as well as their effect on metabolome. The work focuses more closely on the effect of the demethylation reagent 5-azacytidine and CdCl2 on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Chemie / Zemědělská chemie

Práce na příbuzné téma