Theses 

Tvorba informačního a výukového materiálu s tématem "Anatomie a morfologie hub a houbových organismů" – Bc. Tereza HYRÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Chemie / Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Tereza HYRÁKOVÁ

Diplomová práce

Tvorba informačního a výukového materiálu s tématem "Anatomie a morfologie hub a houbových organismů"

Creation of informational and educational material on the topic "Anatomy and Morphology of Fungi and Fungi - like organisms"

Anotace: Předložená diplomová práce je zaměřena na vytvoření informačního a výukového materiálu s tématem "Anatomie a morfologie hub a houbových organismů." Tato publikace by měla pro zainteresované sloužit k získání základních znalostí o říši hub a zároveň posloužit k doplnění výukového materiálu představující říši Fungi. V průběhu této práce byl vytvořen materiál mapující říši hub od jejich prvotního výskytu na naší planetě k vlastní charakteristice, taxonomickému zařazení a morfologii. Dále popisuje rozmnožování, ekologické skupiny, vysvětluje význam hub, chemické složení a geografické rozšíření. V poslední části mé diplomové práce jsou představeny metodické materiály, které mají sloužit jako praktická část tohoto díla k možnému obohacení výuky daného tématu.

Abstract: The theme of presented master thesis is "Anatomy and Morphology of Fungi and Fungi-like organisms" It will be focused on creating of information and educational material. This thesis should serve for the purpose of allowing stakeholders to gain basic knowledge of the kingdom Fungi and also to supplement teaching materials that represents the realm of fungi. There was created material mapping the kingdom Fungi since their initial appearance on the planet to its own characteristics, taxonomic classification and morphology. It further describes reproduction, environmental groups, the importance of fungi, chemical composition and geographical distribution. In the last part of my master thesis, there are presented methodological materials that were created for this purpose, as the practical part of the work, serves to enrich the learning materials used.

Klíčová slova: Mykologie, Fungi, Protozoa, Chromista, morfologické struktury, plodnice, mycelium, spory

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Barbora Mieslerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: světu
Pracovni_listy_-_Tvorba_informacniho_a_vyukoveho_mater.pdf Pracovni_listy_-_Tvorba_informacniho_a_vyukoveho_mater.pdf
Prezantace_-_Tvorba_informacniho_a_vyukoveho_materialupptx Prezantace_-_Tvorba_informacniho_a_vyukoveho_materialupptx
Tvorba_informacniho_a_vyukoveho_materialu_s_tematem_A.pdf Tvorba_informacniho_a_vyukoveho_materialu_s_tematem_A.pdf
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Jak správně citovat práci

HYRÁKOVÁ, Tereza. Tvorba informačního a výukového materiálu s tématem "Anatomie a morfologie hub a houbových organismů". Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:29, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz