Bc. Simona Reksziová

Master's thesis

Elektronické bankovníctvo – jeho riziká a trendy rozvoja

Electronic banking - risk and new trends
Abstract:
REKSZIOVÁ, Simona, Electronic banking – risks and new trends (Graduation thesis). Banking Institute of the University of Prague, a foreign university branch in Banská Bystrica. Department of finance and banking. Head of thesis: Ing. Lenka Ostrožlíková. Year of defence: 2014. Number of pages: 73. The aim of the graduation thesis is analysis-based evaluation of electronic banking usage in selected commercial …viac
Abstract:
REKSZIOVÁ, Simona, Elektronické bankovníctvo – jeho rizika a trendy rozvoja (Diplomová práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Lenka Ostrožlíková. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 73. Cieľom diplomovej práce je na základe analýzy zhodnotiť využívanie elektronického bankovníctva vo vybraných komerčných …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedúci: Ing. Lenka Ostrožlíková
  • Oponent: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance