Mgr. Bc. Vojtěch Opočenský

Bakalářská práce

Funkční trénink jako součást kondiční přípravy rozhodčího fotbalu

Functionnal training as a part of conditional preparation of football referee
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce by mělo být využití funkčního tréninku, během kondiční přípravy rozhodčího. Jaké cvičení konkrétně a proč zařadit, co vynechat, na co se zaměřit. Vypracovat zásobník cviků vhodných pro rozhodčího fotbalu.
Abstract:
The aim of my Bachelor’s work is usage of functional trainig during the fitness preparation of football referee. What exercise is most valuable, and which one is less, on what we should focus and what to avoid. Create a container of work-outs suitable for football referee.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport