Bc. Martin Tomášek

Bakalářská práce

Analýza kybernetického útoku: případová studie Hacking Team

Analysis of cyber-attack: Case study Hacking Team
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou kybernetického útoku na soukromou společnost Hacking Team z července roku 2015. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a deskriptivně analytickou. První část se věnuje diskuzi teorie kybernetického prostoru, kybernetické bezpečnosti a kybernetickému útoku. Druhá část práce analyzuje kybernetický útok na Hacking Team a data, která byla při útoku zcizena. Cílem …více
Abstract:
The bachelor thesis analyzes a cyber-attack on a private company Hacking Team that happened on July 2015. The thesis is divided into two parts – theoretical and descriptive-analytical. The first part discusses theory of cyber-space, cyber-security and cyber-attack. The second part analyzes cyber-attack on Hacking Team and the stolen data from the attack. The goal of the bachelor thesis is to apply …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Josef Kraus, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslava Pavlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií