Alexandra BEJVANČICKÁ

Rigorózní práce

Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989

Property Injustices Caused To Churches And Religious Societies In The Years 1948-1989 And Their In-kind Restitution After Year 1989
Anotace:
Rigorózní práce pojednává o postupu komunistického režimu v letech 1948-1989 při vyvlastňování a zabírání církevního majetku a následném postupném obnovení vlastnického práva církví a náboženských společností v demokratickém právním státu po roce 1989. Práce je rozdělena do osmi kapitol, které jsou řazeny především chronologicky. První kapitola je věnována církevnímu majetku. Druhá kapitola popisuje …více
Abstract:
The rigorous thesis discusses the procedure of the communist regime in the years 1948-1989 in dispossession and expropriation of church property ownership and subsequent gradual resumption of churches and religious societies in the democratic state after 1989. The work is divided into eight chapters, which are arranged primarily in chronological order. The first chapter is devoted to the church property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEJVANČICKÁ, Alexandra. Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989. Plzeň, 2017. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/