Alexandra BEJVANČICKÁ

Advanced ('rigorózní') thesis

Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989

Property Injustices Caused To Churches And Religious Societies In The Years 1948-1989 And Their In-kind Restitution After Year 1989
Abstract:
Rigorózní práce pojednává o postupu komunistického režimu v letech 1948-1989 při vyvlastňování a zabírání církevního majetku a následném postupném obnovení vlastnického práva církví a náboženských společností v demokratickém právním státu po roce 1989. Práce je rozdělena do osmi kapitol, které jsou řazeny především chronologicky. První kapitola je věnována církevnímu majetku. Druhá kapitola popisuje …more
Abstract:
The rigorous thesis discusses the procedure of the communist regime in the years 1948-1989 in dispossession and expropriation of church property ownership and subsequent gradual resumption of churches and religious societies in the democratic state after 1989. The work is divided into eight chapters, which are arranged primarily in chronological order. The first chapter is devoted to the church property …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BEJVANČICKÁ, Alexandra. Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989. Plzeň, 2017. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/