Aneta Krenželoková

Bakalářská práce

Bezbariérové užívání Jablunkov

Barier-free Jablunkov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou bariér na vybraných trasách ve městě Jablunkov a jejich novým návrhem. Pro bakalářskou práci byla nutná vlastní fotodokumentace a zaměření řešených míst. Díky získaným informacím mohla být zpracována analýza konkrétních tras města Jablunkov a následný návrh řešení těchto problémových míst za účelem odstranění bariér. Cílem bakalářské práce je zvýšit přístupnost občanské …více
Abstract:
The bachelor thesis is analysing issues on selected streets in Jablunkov city and then choosing the new design. In the bachelor thesis is necessary to take own photo documentation and measure all analysing places. The analysis of specific streets of Jablunkov city is possible to process with subsequent design of solution of this problematic parts with the aim of removing issues thanks for aquired informations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Renata Zdařilová
  • Oponent: Zbyněk Proske

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava