Bc. Ondřej Vlček

Bachelor's thesis

Rusko a vývoj jeho postavení v BRICS

Russia and the development of its position in the BRICS
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na postavení země Ruska v uskupení BRICS. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola popisuje Rusko včetně jeho historického a ekonomického vývoje, druhá kapitola se zaměřuje na členské země v BRICS, ve třetí kapitole jsou popsány plány BRICSa poslední, čtvrtá kapitola, se zabývá prognózou vývoje Ruska v organizaci.
Abstract:
This bachelor’s work is focused on the position of Russia on BRICS. The work dividend into four chapters. The first charter describes Russia including its historical and economics development, the second charter is focused on the member countries of BRICS, the third charter describes plans of BRICS and the last fourth charter deals with development prognosis of Russia in this organization.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Eliška Kvapilová
  • Oponent: Ing. Yvona Legierská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Banking

Práce na příbuzné téma