Mgr. Bc. Irena Kaletová

Bachelor's thesis

Svoboda projevu v současném Rusku ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva

Freedom of Expression in Contemporary Russia in the Light of Case Law of the European Court of Human Rights
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá svobodou projevu v současném Rusku. Na základě příslušných ustanovení právních předpisů vnitrostátní i mezinárodní povahy je v textu vysvětlen pojem svobody projevu. Skrze následný rozbor relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva a jednoho případu, který na své posouzení touto institucí čeká, je zkoumán přístup ruských soudů a ruské společnosti ke svobodě …more
Abstract:
This thesis is concerned with freedom of speech in contemporary Russia. On the basis of the relevant provisions of the national and international law, the text explains the concept of freedom of speech. Through the subsequent analysis of the relevant case law of the European Court of Human Rights and one case awaiting its assessment by this institution, the attitude of Russian courts and Russian society …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta