Dagmar Křížová

Diplomová práce

Pohybová a herecká cvičení jevištního pohybu Evy Polzerové

Eva Polzerová's movement and acting exercises of stage movement
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám Evou Polzerovou jakožto dlouholetým pedagogem předmětů Taneční výchova, Jevištní pohyb a Pantomima na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a dále na Lidové konzervatoři v Ostravě. Chci zkoumat praktická cvičení a teorii, jež aplikuje na studenty herectví. V předmětu Jevištní pohyb, jenž vnímám jako syntézu všech tří výše zmíněných předmětů, se student učí pracovat se svým …více
Abstract:
In my master´s thesis I deal with Eva Polzerova as a teacher of subjects Dance, Stage Movement and Pantomime at the Janacek Conservatory in Ostrava, also at the Plebeian Conservatory in Ostrava. I would like to explore the practical exercises and theory she applies on the acting students. In Stage movement, which I consider to be synthesis of the other subjects, students learn how to use their body …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: MgA. Michal Zetel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. David Strnad

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/cwnz2/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Muzikálové herectví