Pavel PERSTICKÝ

Bachelor's thesis

Fyzioterapie u entezopatie laterálního epikondylu humeru

Physiotherapy in enthesopathy at the lateral epicondyle of the humerus
Abstract:
Tato bakalářská práce shrnuje podstatné informace o entezopatii laterálního epikondylu humeru. Zabývá se příčinami jejího vzniku a sledováním místního a vzdáleného vlivu na pohybový systém. Následně popisuje diagnostické a léčebné postupy u entezopatií včetně léčebné rehabilitace. Dále jsou popsány postupy léčebné rehabilitace a její celkový přínos u tohoto onemocnění. V praktické části je zpracována …more
Abstract:
This bachelor thesis summarizes the essential and characteristic informations about lateral epicondylitis. The Thesis deals mainly with the causes of its origin and the monitoring of the local and remote influence on the movement system in human body. Than, it describes the diagnostic and therapeutic procedures for lateral epicondylitis including therapeutic rehabilitation. The identification of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PERSTICKÝ, Pavel. Fyzioterapie u entezopatie laterálního epikondylu humeru. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

University of Ostrava

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specialization in Health Service / Physiotherapy