Bc. et Bc. Kateřina Jelínková

Diplomová práce

Fenotypová variabilita taxonu Monogenea s využitím technik morfometrické a geometricko-morfometrické analýzy: závislost na faktorech prostředí

Phenotypic variability of Monogenea using morphometric and geomorphometric techniques: effect of host and environmental factors
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje plasticitě fenotypu taxonu Monogenea. Zaměřuje se na vliv velikosti hostitele a dále na teplotu prostředí. Tato práce aplikuje metodu tradiční morfometrie a geometricko-morfometrickou analýzu, která umožňuje sledování změn jak velikosti, tak i tvaru sklerotizovaných struktur.
Abstract:
This thesis focuses on phenotype plasticity of Monogenea. The thesis is focused on the influence of host`s size and the temperature of the water. It applies traditional morphometry and geometric morphometry which can provide information about the variability of size, but also the information about shape.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
  • Oponent: doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zoologie / Zoologie

Práce na příbuzné téma