Mgr. Lubomír Pešák

Bakalářská práce

Produkce CO2 v technogenních půdách na haldě Oslavany

CO2 production in technogenic soils formed on Oslavany slag heap
Anotace:
Předložená práce shrnuje dosavadní poznatky o produkci CO2 v antropogenních půdách na haldě z dolu Kukla. Experimentální data ukazují, že se koncentrace CO2 ve sledovaném období pohybovaly v rozmezí 440 – 1510 obj. ppm v závislosti na vnějších faktorech (sezónní a lokální vlivy). Exaktní závislost koncentrací CO2 na teplotě a vlhkosti nebyla potvrzena. Největší vliv na produkci CO2 má pravděpodobně …více
Abstract:
The submitted work summarizes a present knowledge about CO2 production in anthropogenic soils on a slag dump from the Kukla mine. Experimental data show that concentration of CO2 ranged from 440 to 1510 vol. ppm during studied period, depending on outer factors (seasonal and local). An exact dependence of CO2-concentrations on temperature and humidity was not proved. The greatest influence on production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.