Filip JANI

Bakalářská práce

Formuláře pro získávání RDF dat

Form-based Acquisition of RDF Data
Anotace:
Tato bakalářská práce poskytuje seznámení s oblastí OWL a RDF. Zabývá se návrhem a realizací Java knihovny pro dynamické generování formulářů a jejich obsluhu s uložením dat v RDF. Následně se zabývá návrhem a implementací ukázkové webové aplikace používající navrženou knihovnu pro demonstraci její funkčnosti a možností použití.
Abstract:
This bachelor thesis cointains introduction to OWL and RDF. It deals with design and implementation of Java library used for dynamic generation of web forms and processing data to RDF. As a part of this thesis is also design and implementation of web application which uses created library to demonstrate library functions and options.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Včelák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANI, Filip. Formuláře pro získávání RDF dat. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika