Johana Durdíková

Bakalářská práce

Analýza účtových výkazov podľa slovenských pravidiel a pravidel US GAAP

Analysis of financial statements according to Slovak and US GAAP rules
Abstract:
The goal of the thesis: “Analysis of financial statements according to Slovak and US GAAP rules” is to identify differences, which arise when the bookkeeping is done according to Slovak and US GAAP rules. The first part explains the theoretical background of these 2 diverse accounting systems. In the second part, the theoretical knowledge is utilized to identify and explain the differences between …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce „Analýza účtovných výkazov podľa slovenských pravidiel a pravidiel US GAAP“ je identifikovanie rozdielov, ktoré vznikajú v účtovaní podľa slovenských predpisov a podľa pravidiel US GAAP. Prvá časť práce objasňuje teoretické východiská týchto 2 rozdielnych účtovných systémov. V druhej časti sú následne teoretické poznatky využité k identifikovaniu a vysvetleniu rozdielov medzi …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Jana Hvozdenská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta