Marcela KUCHAŘOVÁ

Bakalářská práce

Dopad demografického stárnutí na poskytování sociálních služeb v České republice

The impact of demographic aging on the provision of social services in the Czech Republic
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je Dopad demografického stárnutí na poskytování sociálních služeb v České republice. První kapitola této práce se zabývá samotným demografickým stárnutím. Druhá kapitola je věnována sociálním službám. Třetí kapitola je zaměřena na financování sociálních služeb a hlavní příjmy poskytovatelů sociálních služeb. Na závěr jsou na základě získaných poznatků a zpracovaných dat …více
Abstract:
The theme of my bachelor´s thesis is The Impact of Demographic Aging on Social Services Provision in the Czech Republic. The First chapter of the thesis deals with demographic aging itself, basic indicators and causes which fundamentally influence population aging. The second chapter is devoted to social services. The third chapter focuses predominantly on social service financing and main incomes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Kačírek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUCHAŘOVÁ, Marcela. Dopad demografického stárnutí na poskytování sociálních služeb v České republice. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická