Gabriela Vojtičková, DiS.

Bakalářská práce

Orchestrální akademie Filharmonie Brno - Studie proveditelnosti

Orchestral Academy of Brno Philharmonic – Feasibility Study
Anotace:
Bakalářská práce „Orchestrální akademie Filharmonie Brno – Studie proveditelnosti“ pojednává o výchovně-vzdělávacím programu budoucích profesionálních hráčů zvaném orchestrální akademie, ten je představen optikou projektového řízení. První, teoretická část, reflektuje problematiku projektového řízení, její aplikaci a využití v oblasti kultury a představuje studii proveditelnosti. Teoretická část zároveň …více
Abstract:
Bakalářská práce „Orchestrální akademie Filharmonie Brno – Studie proveditelnosti“ pojednává o výchovně-vzdělávacím programu budoucích profesionálních hráčů zvaném orchestrální akademie, ten je představen optikou projektového řízení. První, teoretická část, reflektuje problematiku projektového řízení, její aplikaci a využití v oblasti kultury a představuje studii proveditelnosti. Teoretická část zároveň …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Ježková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/szck0/