Jana ŠEFFLOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o nemocného s implantabilním kardioverterem defibrilátorem

Nursing care for patient with implantable cardioverter - defibrilator
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku poskytování ošetřovatelské péče u pacienta s implantabilním kardioverterem defibrilátorem. Cílem práce je představit z pohledu nelékařského zdravotnického pracovníka specializovanou péči o pacienta před, během a po implantaci kardioverteru defibrilátoru. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teorecká část práce popisuje postupně anatomii a …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the problems of providing of nursing care for patients with implantable cardioverter defibrillator. The main goal of the thesis is introduction of specialized nursing care for patients before,during and after implantation of cardioverter defibrillator from the viewpoint of paramedical staff. The thesis is divided into two parts, theoretical part and a practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mokrejšová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEFFLOVÁ, Jana. Ošetřovatelská péče o nemocného s implantabilním kardioverterem defibrilátorem. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/