Ing. Lenka Vytásková

Bakalářská práce

Rozvoj lidských zdrojů v podnikové strategii

Human resources development in corporate strategy
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu rozvoje lidských zdrojů v podnikové strategie se zaměřením na konkrétní organizaci. Jejím cílem je analýza stávajícího stavu ve vybrané organizaci a navržení konkrétních doporučení pro zvýšení motivace pracovníků a další rozvoj lidských zdrojů. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části: část teoretickou a praktickou. V teoretické části je práce zaměřena na charakteristiku …více
Abstract:
This Bachelor work discuses human resources development in company’s strategy with a view to a concrete company. Its aim is to analyse a current situation in the surveyed company and a proposition of concrete recommendation for higher employee’s motivation and human resources development. The Bachelor work is divided into 2 parts – theoretical and practical. In the theoretical part of my work I characterize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedoucí: Ing. Boris Janča
  • Oponent: JUDr. Marcela Andělová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta