Bc. Tereza Malíšková

Master's thesis

Pitná voda zájmových oblastí Latinské Ameriky

Drinking water in lands of interest in Latin America
Anotácia:
Diplomová práce popisuje současný stav problematiky nedostatku pitné vody v Latinské Americe, se zaměřením na dva reprezentativní státy, kterými jsou Peru a Mexiko. První část práce vymezuje základní pojmy v oblasti vody a vodních zdrojů, popisuje orgány zabývající se managementem pitné vody a představuje mezinárodní konference a úmluvy týkající se pitné vody. Druhá část práce se věnuje popisu regionu …viac
Abstract:
The diploma thesis examines challenges and problems with drinking water supply in Latin America, focusing on two representative states Peru and Mexico in particular. The first part of the following text discusses basic concepts in the field of water supply and water resource management. Furthermore, describes authorities and institutions dealing with drinking water and presents significant international …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendel University in Brno

Faculty of Regional Development and International Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Development Studies