Theses 

Veřejná podpora v rámci vnitřního trhu EU – Lukáš Plachý, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Lukáš Plachý, DiS.

Bakalářská práce

Veřejná podpora v rámci vnitřního trhu EU

Public Subsidy within the European Union Internal Market

Anotace: Práce se zabývá problematikou posuzování pojmu a smyslu veřejné podpory vznikající v prostoru vnitřního trhu EU. Vychází především z legislativy EU – Smlouvy o fungování EU, nařízení Komise, Rady a ostatních institucí EU, ale i z národní legislativy. Cílem je analýza teoretických poznatků i praktických zkušeností za účelem formulace obecné definice pojmu veřejné podpory a jejího smyslu včetně uvedení konkrétních příkladů aplikace veřejné podpory v různých úrovních vnímání ze strany příjemců i poskytovatelů.

Abstract: The thesis deals with the issue of the assessment of the concept and meaning of public subsidy arising within the EU internal market. It is based primarily on EU legislation – the Treaty on the Functioning of the EU, the European Commission, the Council and other EU institutions regulations and directives, as well as on national legislation. The aim is to analyze the theoretical knowledge and practical experience in order to formulate a general definition of the concept of public subsidy and its meaning, including specific examples of application of public support at different levels of perception by both recipients and providers of public subsidy.

Klíčová slova: veřejná podpora, vnitřní trh EU, Smlouva o fungování EU, Evropská komise, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel veřejné podpory, příjemce veřejné podpory, hospodářská soutěž

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 9. 2018
  • Vedoucí: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz