RNDr. Pavel Kolisko, Ph.D.

Disertační práce

Teorie fuzzy modelů a jejich využití a interpretace pro rozvoj cykloturistiky v Jihomoravském kraji

The Fuzzy Models Theory and Their Exploitation for Development of Cycling Tourism in the South Moravian Region
Anotace:
Disertační práce se zabývá návrhem a realizací fuzzy modelů v prostorových analýzách při hodnocení obtížnosti sítě cyklotras v Jihomoravském kraji. Fuzzy množiny jsou pro modelování neurčitosti vhodnější než množiny klasické ostré. Prezentují vágní jevy a vztahy, které nejsou přesně ohraničené, ale jsou asociované s jejich verbálním vyjádřením. Příslušnost k množině je vyjádřena matematickou funkcí …více
Abstract:
This thesis is focused on suggestion and implementation of fuzzy models in spatial analysis for assessment of bike trail difficulty rating in the South Moravian Region. The fuzzy sets are more suitable for modelling of the vagueness than the classical crisp sets. They present vague phenomena and relations which are not exactly bounded but they are associated with their verbal expression. The membership …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 10. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Eva Mičietová, Ph.D., prof. Ing. Václav Talhofer, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie (čtyřleté) / Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země