Martin Brouk

Bakalářská práce

Ekonomie a etika

Economics and ethics
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hodnocením úlohy etiky v ekonomické teorii, v podnikové praxi a v jednání spotřebitele. Konfrontuje ekonomickou realitu se základními paradigmaty klasické ekonomie, přičemž akcentuje význam vzdělání pro posílení etického jednání a pro ekonomickou výkonnost. Soustředí se rovněž na interpersonální vztahy v podniku na manažerské úrovni a na povinnosti osoby podnikatele, jenž …více
Abstract:
This bachelor essay deals with evaluation of morality function in economic theory, business work experience and a consumers act as well. It confronts an economic reality with basic classical economy paradigm whereas it puts accent on signification of education to intensify ethic behavior and economic performance. It also concentrates on interpersonal relation ship in the company on the management level …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 10. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Šturcová, Ph.D.
  • Oponent: Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažerská ekonomika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.