Beáta VEISOVÁ

Bakalářská práce

Analýza zahraniční politiky Tonyho Blaira Analysis of Tony Blair´s Foreign Policy

Analysis of Tony Blair´s Foreign Policy
Abstract:
This thesis focus on the foreign policy conducted during the ten years Tony Blair served as the Prime Minister of the UK. The aim is to analyse whether the proclamations from the manifestos, mission statements and major speeches were corresponding with the real actions executed.. The analysis also focuses on whether the set goals of those actions conducted were actually fulfilled. The first chapter …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou, která byla prováděna za deset let, kdy byl Tony Blair premiérem Spojeného království. Cílem práce je analyzovat, zda předvolební sliby, volební programy, vládní strategie a důležité projevy korespondovaly se skutečnou politikou, která byla prováděna. Práce se také zaměřuje na to, zda cíle těchto prováděných akcí byly opravdu naplněny. První kapitola …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Hlaváček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEISOVÁ, Beáta. Analýza zahraniční politiky Tonyho Blaira Analysis of Tony Blair´s Foreign Policy. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy - britská a americká studia