Bc. Kateřina Škarvadová

Diplomová práce

Správa barev na tiskovém zařízení HP Latex 335

Anotace:
Práce je věnována kalibraci, tvorbě a testování ICC profilu pro digitální tiskárny se zaměřením na digitální tiskárnu HP Latex 335. Stručně popisuje problematiku správy barev a profilů. Porovnává a popisuje různé možnosti při volbě profilů pro vytvoření co nejvěrohodnější reprodukce předlohy.
Abstract:
The work is devoted to creation and testing of ICC profiles for digital printers, concretely digital printer HP Latex 335. The color and profile management is briefly mentioned in theoretical part. Practical part deals with comparison and description of different options when selecting profiles to create the most reliable reproduction of original
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondrej Panák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Škarvadová, Kateřina. Správa barev na tiskovém zařízení HP Latex 335. Pardubice, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Polygrafie / Polygrafie