Lucie ŠŮSOVÁ

Bakalářská práce

Aplikace znalostí a dovedností získaných účastí na projektu OP VK "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání" do praxe - kvalitativní výzkumné šetření

Application of knowledge and skills gained by participating in the project OP VK "Professional support of teachers of preschool education" into practice - qualitative research
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřená na projekt ,,Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání." Cílem práce bylo zjištění motivů pro přihlášení se do kurzů projektu. Dále se cíle týkaly zjištění přínosů a úskalí, která vnímají samotné účastnice kurzů, ale také další pedagogičtí zaměstnanci mateřských škol, kde účastnice pracují. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the project ,,Professional support for teachers of preschool education." The goal of the study was to determine the motives for signing up for the courses. Furthermore, it relates to benefits and difficulties perceived by the course participants themselves, but also by education employees of kindergartens, where the participants work. The thesis consists of two parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2016
Zveřejnit od: 4. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Miluše VÍTEČKOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŮSOVÁ, Lucie. Aplikace znalostí a dovedností získaných účastí na projektu OP VK "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání" do praxe - kvalitativní výzkumné šetření. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses e33wvg e33wvg/2
4. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 4. 2016
Bulanova, L.
5. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.