Bc. Václav BĚLE

Diplomová práce

Jednoduchý BCI na bázi ustálených evokovaných potenciálů (SSVEP)

Simple BCI based on steady-state evoked potentials (SSVEP)
Anotace:
Cílem této diplomové práce je prostudování metod, které se využívají pro stimulaci člověka světelnými impulzy a implementování klasifikátoru, který následně vyhodnotí získané EEG záznamy. Nejprve jsou teoreticky popsány technologie a metody pro stimulaci měřených osob. Dále jsou popsány různé možnosti zpracování dat. Pro stimulaci v tomto experimentu byly aplikovány metody f-VEP a t-VEP. Na základě …více
Abstract:
The target of this diploma thesis is studying methods, which are used for stimulation of man with light impulses and implementation of classifier, which can evaluate gained EEG records. At first there are theoretically described technologies and methods for stimulation of recorded persons. Then there are described another options of data proccesing. In the experiment there were for stimulation applied …více
 

Klíčová slova

bci vep ssvep t-vep f-vep klasifikátor eeg
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Mautner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BĚLE, Václav. Jednoduchý BCI na bázi ustálených evokovaných potenciálů (SSVEP). Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/