Jana Poučová

Bakalářská práce

Chyby v klauzurních pracích z ruštiny posluchačů bakalářského studia oboru Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání za léta 2011-2013

Mistakes Made in Course Tests by Bachelor Degree Students Studying Russian Language with Specialization in Teaching during the period of 2011 - 2013
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje chybám v klauzurních pracích posluchačů bakalářského studia oboru Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmu chyba, na její funkci a příčiny ve vyučovacím procesu. Dále se také soustředí na práci s chybou a na možnosti jejího třídění. Zabývá se také vztahem českého a ruského jazyka a vlivem jejich příbuznosti ve výuce ruského jazyka …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with mistakes made in course test by Bachelor undergraduates studying the Russian language with specialization in teaching Russian. The theoretical part defines the term called ‘mistake’ and deals with its function and causes during the teaching process. The thesis also focuses on how to work with mistake and how to assort it. The thesis deals with the relation between the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB10032

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 24. 8. 2017
 • Vedoucí: PhDr. Jindřich Kesner, CSc.
 • Oponent: Mgr. Miroslav Půža, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses e3ced7 e3ced7/4
11. 9. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
11. 9. 2017
Kohout, J.
12. 9. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.