Veronika Kraclová

Diplomová práce

Inspekce poskytování sociálních služeb z pohledu poskytovatelů sociálních služeb

Quality Inspection of social services from the perspective of providers of social services
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou inspekce poskytování sociálních služeb. Problematika inspekcí poskytování sociálních služeb je velmi aktuální téma. Každý registrovaný poskytovatel sociálních služeb musí projít tímto kontrolním mechanismem, aby se zjistilo, jak kvalitně sociální službu poskytuje. Při výkonu inspekce je posuzováno, do jaké míry poskytovatel sociálních služeb naplňuje …více
Abstract:
In her thesis addressing the issue of control provision of social services. The issue of inspections of provision of social services is very timely topic. Each registered provider of social services must pass through this control mechanism to determine how well the social services it provides. In the exercise of control is assessed, the extent to which social service provider meets the quality standards …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM272

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2010
  • Vedoucí: Radka Janebová
  • Oponent: Martin Smutek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv