Bc. Martina Lašová

Bakalářská práce

Exploring Geuder Differences in American Basketball: Equal Pay for Equal Play?

Exploring Geuder Differences in American Basketball: Equal Pay for Equal Play?
Anotace:
V mé bakalářské práci se zabývám americkým basketbalem – dvěma nejvyššími profesionálními soutěžemi – NBA a WNBA. Práce je rozdělena na dvě části. První část je obecně o historii obou soutěží, financích, rozdílech v pravidlech, návštěvnosti na zapasech, rozdílu v platech mužů a žen, rozdíl v rovnosti mužů a žen ve sportu a o “Článku IX”. Ve druhé části jsou soutěže s pomocí těchto dat porovnávány.
Abstract:
In my bachelor thesis I deal with american basketball – with two best professional leagues the NBA and the WNBA. The thesis is devided into two parts. In the first part, there is in general about the history of both leagues, finances, differences in rules, attendance on games, gender gap in earnings, gender equity in sports and about Title IX. In the second part, there are these leagues with usage …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2007
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy