Bc. Marek Janků

Diplomová práce

Vyhodnocení kvality nízkorozpočtových kamer s ohledem na průmysl komerční bezpečnosti

Assessing the Suitability of Using Low-cost Cameras in the Commercial Security Industry
Anotace:
Téma diplomové práce je zaměřeno na problematiku správné funkčnosti nízkonákladových IP kamer z pohledu průmyslu komerční bezpečnosti. Cílem práce je ověření funkčních vlastností vybraných IP kamer zejména asijského původu a jejich následné vyhodnocení dle předem zvolených testovacích metod a postupů. Kamery byly podrobeny měření velikosti záznamů s použitím statické scény. Dále bylo testováno, do …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the correct functionality of low-cost IP cameras from the point of view of the commercial safety industry. The aim is to verify the functional proper-ties of selected cameras, predominantly of Asian origin, and the subsequent evaluation by means of testing methods and procedures chosen in advance. Using a static scene, the de-vices were tested for the size of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Skočík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janků, Marek. Vyhodnocení kvality nízkorozpočtových kamer s ohledem na průmysl komerční bezpečnosti. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe