Ing. Monika JONES

Diplomová práce

Book reviews as a genre

Book reviews as a genre
Abstract:
The aim of the thesis was to analyze academic book reviews in order to establish the common features of a book review as a genre. In the theoretical part of the thesis, relevant literature was studied and the theoretical basis for analyzing book reviews as a genre was set. In the practical part of the thesis, the corpus created for this thesis was studied and the common lexico-grammatical features …více
Abstract:
Cílem práce bylo analyzovat akademickou knižní recenzi a určit společné znaky pro žánr knižní recenze. V teoretické části byla provedena rešerše relevantní literatury a byla formulována teoretická východiska pro žánrovou analýzu knižní recenze. V praktické části diplomové práce byl prostudován korpus, který byl sestaven pro účely této práce. Byly identifikovány společné lexikálně-gramatické znaky a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Zapletalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JONES, Monika. Book reviews as a genre. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma