Mgr. Lenka Stibůrková

Bakalářská práce

Komunikační schopnost bilingvních dětí předškolního věku

Communication skills of bilingual preschool children
Anotace:
Tématem bakalářské práce je komunikační schopnost bilingvních dětí předškolního věku. Teoretická část se věnuje definici bilingvismu, jeho typologii, výskytu a vlivu na jedince. Dále je popsán řečový vývoj dítěte a jeho specifika u bilingvních mluvčích. Zmíněna je rovněž charakteristika předškolního dítěte, typologie bilingvních rodin a strategie bilingvní výchovy. V rámci praktické části bylo provedeno …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of communication skills of bilingual preschool children. The theoretical part consists of bilingualism definition, its typology, scope and impact on individuals. The speech development in children including the specific phenomena linked with bilingualism are also described, as well as the characteristics of preschool children, typology of bilingual families …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sandra Szewczyková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika