Ing. Petr Douda

Diplomová práce

Psychologické aspekty zavádění nového produktu na trh

New product market introducing, psychological aspects
Anotace:
Diplomová práce se zabývá novou skupinou zákazníků generace 55+ a s tím související marketingovou komunikací spojenou se zaváděním nového produktu na trh – klubové dovolené pro seniory. První kapitola popisuje vývoj nového produktu, vlastní produkt a vliv reklamy na spotřebitele. Druhá kapitola analyzuje cílového zákazníka generace 55+ a jeho vnímání zavádění nového produktu na trh. Na konkrétním případě …více
Abstract:
The diploma thesis deals with a new group of customers the 55+ generation and with the associated marketing communication with the introduction of a new product in the market – club holidays for seniors. The first chapter describes the development of a new product, the own product and the influence of advertising on consumers. The second chapter analyzes the target customer the 55+ generations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace