Mgr. Pavel Zahradníček

Diplomová práce

Bankovní záruky v režimu jednotných pravidel Mezinárodní obchodní komory

Bank Guarantees under the Uniform Rules of the International Chamber of Commerce
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úpravou institutu bankovní záruky v mezinárodním prostředí. Primárně je práce zaměřena na nestátní pravidla, především pravidla zvyklostního původu zachycená v dokumentech Mezinárodní obchodní komory. Jejím cílem je pak analýza této úpravy a možností jejího využití v českém právním řádu. Na základě porovnání s kogentními normami občanského zákoníku je formulován závěr, zda …více
Abstract:
The thesis is concerned with the regulation of bank guarantees in the international environment. It focuses on transnational rules, mainly the rules of the customary origin encompassed in the documents of the International Chamber of Commerce. The objective of the thesis is to analyse the aforementioned regulation and the capability of its application in the legal order of the Czech Republic. On the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2015
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta