Ludmila SALAJKOVÁ

Bakalářská práce

The Most Common Grammatical and Stylistic Errors in Translations of Company Presentations

The Most Common Grammatical and Stylistic Errors in Translations of Company Presentations
Abstract:
This bachelor thesis represents my research into common mistakes in translations of Czech companies that appear in their company presentations designed to be presented on the Internet. The main objective of this thesis is not to deliver a thorough linguistic anlysis of errors, as it is not in the scope of this thesis and would require a higher professional approach. It rather concentrates on the most …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nejběžnějšími chybami v překladech firemních presentací českých firem přístupných na internetových stránkách. Hlavním cílem bylo vyhledání nejčastějších druhů chyb, kterých by si potencionální čtenář všiml a rozdělení těchto chyb na lexikální a gramatické. Tyto dvě jazykové kategorie byly dále rozděleny do podkapitol na základě nalezených druhů chyb. Práce je rozdělena …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2009
Zveřejnit od: 13. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SALAJKOVÁ, Ludmila. The Most Common Grammatical and Stylistic Errors in Translations of Company Presentations. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.3.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.