Ludmila SALAJKOVÁ

Bachelor's thesis

The Most Common Grammatical and Stylistic Errors in Translations of Company Presentations

The Most Common Grammatical and Stylistic Errors in Translations of Company Presentations
Abstract:
This bachelor thesis represents my research into common mistakes in translations of Czech companies that appear in their company presentations designed to be presented on the Internet. The main objective of this thesis is not to deliver a thorough linguistic anlysis of errors, as it is not in the scope of this thesis and would require a higher professional approach. It rather concentrates on the most …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá nejběžnějšími chybami v překladech firemních presentací českých firem přístupných na internetových stránkách. Hlavním cílem bylo vyhledání nejčastějších druhů chyb, kterých by si potencionální čtenář všiml a rozdělení těchto chyb na lexikální a gramatické. Tyto dvě jazykové kategorie byly dále rozděleny do podkapitol na základě nalezených druhů chyb. Práce je rozdělena …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 3. 2009
Accessible from:: 13. 3. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2009
  • Supervisor: doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SALAJKOVÁ, Ludmila. The Most Common Grammatical and Stylistic Errors in Translations of Company Presentations. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.3.2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English for Business

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.