Bc. Miloš Havlík

Diplomová práce

Konkurs jako způsob řešení úpadku dlužníka

Bankruptcy proceedings as a solutions of debtor's insolvency
Anotace:
Cílem mé diplomové práce je detailní prokoumání Konkursu, jako jednoho ze způsobů řešení majetkového úpadku fyzické i právnické osoby v rámci insolvenčního práva. Řešen v souvislostech bude jeho historický vývoj od římského práva přes středověké a novověké právo do současnosti, možnosti řešení úpadku, charakteristika konkurzu, postavení dlužníka v průběhu konkurzu, zákonné podmínky konkurzního řízení …více
Abstract:
The aim of my thesis is a detailed examination of the Bankruptcy as one of the ways of solving the property bankruptcy of a natural and legal person under insolvency law. Its historical development from Roman law through medieval and modern law to the present, possibilities of solving bankruptcy, characterization of bankruptcy, position of debtor during bankruptcy, statutory conditions of bankruptcy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Radim Pastrňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Magisterský studijní program / obor:
Soukromoprávní studia / Soukromoprávní studia