Bc. Ondřej KAAS

Diplomová práce

Programové vybavení pro analýzu geografických dat založenou na shlukování

Software for geographic data analysis, based on clustering.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá použitím metody shlukování v reálných geomatematických problémech. Cílem práce je vytvoření programového vybavení pro analýzu a zpřesňující lokalizaci mračna bodů založenou na shlukování. V úvodu práce je popsána problematika vizualizace, shlukování a geomatematiky, za ní následuje popis řešení a diskuze výsledků.
Abstract:
This Master thesis deals with using clustering methods in real geomathematics problems. The goal of this thesis is to create a program for analysis and improvement localization of a cloud of points based on the clustering library. In the beginning the problematics of visualization, clustering and geomathematics are described followed by the description of the solution and discussion of experiments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KAAS, Ondřej. Programové vybavení pro analýzu geografických dat založenou na shlukování. Plzeň, 2015. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.