Theses 

Mechanické a elektromechanické počítací stroje – Bc. Marie Stradiotová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Učitelství matematiky pro střední školy, Učitelství pro střední školy - informatika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Marie Stradiotová

Diplomová práce

Mechanické a elektromechanické počítací stroje

Mechanical and electromechanical calculating machines

Anotace: Práce popisuje historický vývoj mechanických a elektromechanických počítacích strojů od nejstarších mechanických kalkulátorů přes diferenční stroje až po šifrovací stroje a první elektromechanické počítače používané ve druhé světové válce. Výstupem jsou webové stránky, na kterých jsou uvedeny informace o některých vynálezcích a jejích strojích, obrázky a videa, která tyto stroje popisují.

Abstract: The thesis describes historical development of mechanical and electromechanical calculating machines from ancient mechanical calculators via differential machines to cipher machines and the first electromechanical computers used in World War II.The output are websites on which they are given information are about some in-ventors and their machines, pictures and videos, which describe there machines.

Klíčová slova: stroj mechanický počítací, stroj elektromechanický počítací, stroj šifrovací

Keywords: machine mechanical calculating, machine electromechanical calculating, machine cipher

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Musílek, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 18:23, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz