Andrei Kachanov

Bakalářská práce

Competitive intelligence v Ruské federaci na příkladu analýzy konkurenčního prostředí banky Sberbank

Competitive intelligence in the Russian Federation on the example of the analysis of the competitive environment of bank Sberbank
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Competitive intelligence v Ruské federaci na příkladu analýzy konkurenčního prostředí banky Sberbank“ je seznámení občanů České republiky s historií, rozvojem, problémy a fungováním konkurenčního zpravodajství na teritoriu Ruské federace. Přínosem této práce by měla být poznatková báze, která může být využitelná pro poznání fungovaní konkurenčního zpravodajství v Rusku a zaznamenání …více
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis "Competitive intelligence in the Russian Federation on the example of the analysis of the competitive environment of Sberbank" is to acquaint the citizens of the Czech Republic with the history, development, problems and functioning of competitive intelligence in the Russian Federation. The benefit of this work is a knowledge base that can be used to understand the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2021
  • Vedoucí: Richard Papík
  • Oponent: Zdeněk Molnár

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83336