Bc. David Smutný

Bakalářská práce

Československo-sovětské vztahy v letech 1945-1948

Czechoslovak-Soviet Relations in 1945-1948
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vzájemnými vztahy mezi Československou třetí republikou a Sovětským svazem. Práce je zasazena do časového rozmezí od dubna 1945, kdy byla ustanovena první československá poválečná vláda, až po komunistický puč v únoru 1948. Nejprve je zachycen historický kontext vztahů mezi oběma aktéry. Hlavní část práce se poté soustřeďuje na popis československo-sovětských vztahů …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the relations between the Czechoslovak Third Republic and the Soviet Union. It is set in the period from April 1945, when the first Czechoslovak post-war government was established, to the communist coup in February 1948. At first it is observed the historical context of relations between the two actors. The main part is then focused on describing the Czechoslovak …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Vyčichlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií