Mgr. Michaela Jenčíková

Bakalářská práce

Smíšený volební systém v Maďarsku a jeho vliv na stranický systém

Mixed electoral system in Hungary and its influence on the party system
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje smíšenému volebnímu systému, který se od roku 1990 používá pro volby do maďarského Národního shromáždění. Nejprve je zpracována teorie smíšených volebních systémů obecně, následně je popsán konkrétní případ Maďarského volebního systému a jeho nastavení. V další části se práce věnuje výsledkům dosavadních voleb a jejich analýze. V poslední části jsou zkoumány trendy …více
Abstract:
The submitted thesis deals with the mixed electoral system, which since 1990 is used for elections to the Hungarian National Assembly. First is handled a theory of mixed electoral systems in general, then describes the specific case of the Hungarian electoral system and its settings. The next part deals with the results of previous elections and their analysis. In the last section are examined trends …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií