Mgr. Michaela Jenčíková

Bachelor's thesis

Smíšený volební systém v Maďarsku a jeho vliv na stranický systém

Mixed electoral system in Hungary and its influence on the party system
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se věnuje smíšenému volebnímu systému, který se od roku 1990 používá pro volby do maďarského Národního shromáždění. Nejprve je zpracována teorie smíšených volebních systémů obecně, následně je popsán konkrétní případ Maďarského volebního systému a jeho nastavení. V další části se práce věnuje výsledkům dosavadních voleb a jejich analýze. V poslední části jsou zkoumány trendy …more
Abstract:
The submitted thesis deals with the mixed electoral system, which since 1990 is used for elections to the Hungarian National Assembly. First is handled a theory of mixed electoral systems in general, then describes the specific case of the Hungarian electoral system and its settings. The next part deals with the results of previous elections and their analysis. In the last section are examined trends …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií